Liverpool phiên bản 2018 mạnh hơn năm 2005 khi chuẩn bị đã chung kết C1