Nhiều phụ huynh bối rối trước quan điểm về dạy con thay đổi