Toni Kroos vs Thụy Điển- Gian khó kiến tạo anh hùng.