Hàng nghìn người “quẩy” tưng bừng trong lễ hội bia