Tại sao có hiện tượng bóc phốt trong giới trẻ hiện nay?