Uống bia khi bị hành kinh có ảnh hưởng gì hay không?